OFERTA
Nieuczciwa konkurencja

Przeciwdziałamy czynom nieuczciwej konkurencji w sporach dotyczących nieuczciwej reklamy, naśladownictwa, kopiowania patentów, wykorzystywania know-how i nielegalnego pozyskiwania tajemnic przedsiębiorstwa.

PRZEJĘCIE KLIENTÓW
Podejmujemy działania na rzecz ochrony firm przed nieuczciwymi kontrahentami lub pracownikami kradnącymi klientów pracodawcy. Wprowadzamy regulaminy, umowy o zakazie konkurencji i sankcje za ich naruszenie.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Doradzamy przy wyborze środków ochrony prewencyjnej przed ujawnieniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Przygotowujemy prawne audyty i wprowadzamy do umów klauzule poufności.
KRADZIEŻ PRACOWNIKÓW
Doradzamy klientom w przypadku podkradania pracowników mających know-how i znających praktyki firm. Podejmujemy działania przed atakiem nieuczciwych kontrahentów czy konkurujących podmiotów gospodarczych.
NIEUCZCIWA REKLAMA
Działamy na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców przed działaniami konkurentów sprzecznymi z prawem w przekazie reklamowym naruszającym zasady wolnego rynku. Walczymy z nieuczciwym promowaniem towarów i usług kosztem innego przedsiębiorcy.
NAŚLADOWNICTWO
Występujemy w imieniu przedsiębiorców przeciwko naśladowaniu gotowych produktów poprzez kopiowanie ich zewnętrznej postaci, tworzenie imitacji innego produktu, czy innym czynom wprowadzającym w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.
REPREZENTACJA W SĄDZIE
W imieniu klientów wzywamy do zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków oraz naprawienia szkody. Reprezentujemy klientów w procesach sądowych w sprawach z czynów nieuczciwej konkurencji, w postępowaniach przed UOKiK.

KONTAKT

ul. Łukasza Górnickiego 3 lok. 7 i 10
02-063 Warszawa
e-mail: kancelaria@wawadwokat.pl

Tel. 22 658 39 87
Fax. 22 350 66 39

Kontakt

Copyright © 2022 Rybicka Sieńko Adwokaci. All Rights Reserved